« Tillbaka

Vi satsar på RME 100

8 juni 2018

 

Nu ökar vi vårt fokus på biodrivmedel och gör en stor satsning på RME (Rapsmetylester) som miljövänligt bränslealternativ. Vår RME 100 kommer från branschens ledande tillverkare Perstorp och vi väljer att jobba med deras högkvalitativa produkt Verdis Polaris som ersätter både HVO 100 och traditionell fossil diesel.

– RME ligger så bra prismässigt så detta blir billigare för våra kunder, säger Oscar Andersson, försäljningschef på Sollebrunns Oljeservice.

 

 

De senaste åren har försäljningsvolymen på HVO 100 ökat lavinartat hos Sollebrunns Oljeservice. Nu byter vi fokus en aning, och satsar istället mer på RME 100.

– Tillgången på HVO 100 kommer att minska samtidigt som efterfrågan på RME ökar. Så vi anpassar oss efter marknaden och tillgången helt enkelt, säger Oscar Andersson, som berättar att RME 100 redan börjat säljas.

– Flera av våra stora kunder har bytt eller håller på att byta till RME 100. För en del är det bara att tanka och köra medan andra behöver göra vissa modifieringar på motorn för att anpassa den till det nya bränslet.

Ur miljösynpunkt är RME 100 snarlikt HVO 100. Det är mindre miljöskadliga utsläpp totalt sett jämfört med traditionell fossil diesel.

– Vi har den RME med absolut bäst prestanda på marknaden och den sänker koldioxidutsläppen med över 70 procent jämfört med fossil diesel. Så det är ett väldigt bra miljöalternativ, säger Oscar Andersson.

I nuläget är det mestadels de kunder med egen cistern som bytt till RME 100. Men innan semestern kommer vi erbjuda RME 100 på pump både i Sollebrunn och Vårgårda. Och att tillgången på det nya bränslet är säkrad råder ingen tvekan på. Vi har skrivit ett avtal med Perstorp där vi är garanterade 30 000 kubikmeter RME 100 om året.

– Det känns jättebra att vi fått till ett sådant avtal, det ger en trygghet för både oss och våra kunder, säger vd Anders Wängroth.

 

På bilden ovan syns Anders Wängroth och Oscar Andersson tillsammans med Lars Lind och Sofia Fagerberg från Perstorp skaka hand efter det nyskrivna avtalet.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.