Som ledande aktör på den västsvenska marknaden säljer och distribuerar Sollebrunns Oljeservice Diesel, Bensin, HVO, RME, AdBlue och Eldningsolja med egna tankbilar.

Det här erbjuder vi:

Miljöfokus med
HVO och RME

Sollebrunns Oljeservice har alltid arbetat med miljön i fokus. Vi har under hela 2000-talet prioriterat och marknadsfört Diesel miljöklass 1. Vi var först i Alingsås kommun att sälja E-85 och vi var bland de första att erbjuda AdBlue, HVO och RME på vår lokala hemmamarknad i Västsverige.

 

Klicka här för produktblad för HVO.

 

Klicka här för säkerhetsdatablad för HVO.

 

Klicka här för produktblad för RME Somra.

 

Klicka här för produktblad för RME Somra och Vintra.

 

Klicka här för säkerhetsdatablad för RME Somra.

 

Klicka här för säkerhetsdatablad för RME Vintra.

HVO – fossilfritt biodrivmedel med minimal miljöpåverkan

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är vårt framtida fordonsbränsle. Produkten har en minimal miljöpåverkan och minskar CO2-utsläppen upp till 90 %. HVO är lagringsstabil och kylstabil ner till -34 grader. Ett annat stort plus med HVO är att det finns ingen risk för bakterietillväxt eftersom det är en ren och hållbar produkt producerad på slaktavfall och/eller vegetabiliska oljor. Sist men inte minst – det krävs inga modifieringar på motorer och den är dessutom blandbar med diesel! Produkten har testats i olika miljöer i flera länder under många år utan problem. Våra egna tester visar att bränsleförbrukningen minskar och motorstyrkan ökar!

RME – fossilfritt biodrivmedel med minimal miljöpåverkan

Verdis Polaris är ett biodrivmedel som minskar det fossila koldioxidutsläppet med minst 70 procent. Verdis Polaris finns i både sommar- och vinterkvalité. Somra används under säsongen april-september medan Vintra används oktober-mars. Verdis Polaris är en RME-baserad biodiesel som förutom hållbar rapsolja också innehåller avancerade komponenter, tung alkohol och biometanol som uppfyller EN14214.

AdBlue – högren urea-lösning

AdBlue är en högren urea-lösning som kan användas på motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt den tyska normen DIN 70070 och europeisk standard ISO / PAS 22241-1. AdBlue är en högren urea-lösning och används i en avancerad utsläppskontrollteknik som finns i avgassystemet och kallas SCR. SCR-systemen fungerar så att AdBlue reagerar med de skadliga NOx-gaserna i avgaserna, så att vatten och kväve bildas. NOx är en förkortning för kväveoxider, som produceras under förbränningsprocessen i dieselmotorer och är en bidragande orsak till luftföroreningar. Vår AdBlue är certifierat av det tyska förbundet för bilindustrin och uppfyller kraven enligt ISO PAS 22241-1.

Klicka här för produktblad för AdBlue.

Klicka här för säkerhetsdatablad för AdBlue.

BENSIN – miljöklass 1

Vi säljer bensin som uppfyller kraven för optimal effekt i motorn, för att skapa så låg miljöbelastning som möjligt och att dessutom möjliggöra effektiv rengöringsteknik. Den 95-oktaniga bensinen innehåller max 5 procent etanol som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen av etanol minskar de fossila koldioxidutsläppen med 5 procent.

Bensinkvaliten uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS 15 54 22.

Klicka här för produktblad för Bensin Blyfri 95.

Klicka här för säkerhetsdatablad för Bensin Blyfri 95.

DIESEL – miljöklass 1

Vår diesel innehåller max 5% FAME och uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard för dieselbränsle SS 15 54 35. Dieselbränslet ger bra förbränningsegenskaper och därmed renare avgaser. Dessa egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. Vår diesel har samma goda egenskaper vinter som sommar.

Diesel med inblandning av FAME bör inte lagras mer än ett år.

Klicka här för produktblad för Diesel.

Klicka här för säkerhetsdatablad för Diesel B5.

Klicka här för säkerhetsdatablad för Diesel B0.

Eldningsolja – god förbränning & värme

Eldningsolja är avsedd för uppvärmning och finns som sommar (E10)- och vinterkvalitet (E32). Den vanligaste (E10) lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen där det finns risk för minusgrader rekommenderas en köldhärdigare produkt (E32) vinterkvalitet.
Vår eldningsolja har goda förbränningsegenskaper och ett högt värmeinnehåll. Eldningsoljan har en svavelhalt lägre än 0,05% S (500ppm) och uppfyller svensk standard SS 15 54 10 och är enligt lag färgad.

Klicka här för produktblad för Eldningsolja.

Klicka här för produktblad för Eldningsolja Vinter.

Klicka här för säkerhetsdatablad för Eldningsolja.

Klicka här för säkerhetsdatablad för Eldningsolja Vinter.