Personal Handel & Transport AB 

Anders Wängroth
Ägare och VD

Kajsa Evertsson
Ekonomi
Personal

Elisabeth Jönsson
Administration

Handel & Transport AB

Adress:
Torpvägen  4 
466 31 Sollebrunn

Copyright © 2005 | www.sollebrunn.com | www.sollebrunn.com/ht