Handel & Transport AB


Välkommen till oss och vår hemsida. 
Handel och Transport är ett företag som äger och förvaltar fastigheter samt säljer och distribuerar eldningsolja och diesel. 
Handel och Transport är ett koncernmoderbolag till nedanstående företag.

Handel & Transport I Alingsås
tilldelas Trippel-A diplom.

Detta företag är ett av de 16379 företag, av Sveriges totalt 285144 aktiebolag, som tilldelats trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingssystem under perioden 2006-04-01 - 2007-03-31

Handel & Transport AB

Adress:
Torpvägen  4 
466 31 Sollebrunn
I bolaget ingående företag

Copyright © 2005 | www.sollebrunn.com | www.sollebrunn.com/ht