Bolaget Handel & Transport AB


Handel & Transport AB är koncernmoderbolag för Sollebrunns Oljeservice AB, Sollebrunns Järnhandel AB, ANTE Fastighets AB, ANTE Fastighets KB nr 1, ANTE Kommersiella Fastighets AB, Jasmingatans Fastighets AB samt 50 % delägare i WÄ&ST AB.

Företaget ägs av Anders Wängroth.Copyright © 2005 | www.sollebrunn.com | www.sollebrunn.com/ht