« Tillbaka

Ett lyckat halvår med HVO

23 december 2015

startbild1

 

Det är nu ett halvår sedan vi på Sollebrunns Oljeservice började sälja HVO. Det nya fossilfria bränslet har mottagits mycket väl på marknaden.
– HVO står redan för drygt 50 procent av vår drivmedelsförsäljning, berättar försäljningschef Oscar Andersson.

 

Efter mycket förberedelser levererades den första lasten med HVO i somras. Oscar Andersson menar att det självklart fanns stora förhoppningar på bränslet, men att succén blivit större än förväntat.

– Vi trodde att HVO skulle ta över mycket av drivmedelsförsäljningen, men kanske inte att det skulle gå så här snabbt. Nu står det för drygt hälften av vår drivmedelsförsäljning.

Under hösten har HVO-pumpar installerats på våra tankstationer i Sollebrunn och Vårgårda. Vi levererar också HVO direkt till de kunder som har egen tank.

– Till en början var det mest de stora kunderna som bytte till HVO. Men nu blir det allt fler mindre kunder som satsar på det här och det är så klart väldigt roligt att följa den utvecklingen, säger Oscar.

HVO minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Trots det behövs ingen modifiering på motorerna innan man tankar HVO.

– Det är en stor fördel att man inte behöver anpassa motorerna något. Dessutom kan man tanka diesel en gång emellan om man inte kommer åt HVO när man är ute och kör. Och man kan även blanda diesel och HVO utan att det påverkar motorn negativt, säger Oscar Andersson.

 

Läs mer om vårat arbete med HVO.

Kontakta oss för mer information om HVO.

 

Oscar
Oscar Andersson berättar om ett
lyckat första halvår med HVO.