Vi har blivit Smart:are

28 september 2018

 

Sollebrunns Oljeservice AB:s nya ägare Smart Energy har en egen bränsleterminal i Trelleborg som rymmer cirka 16 miljoner liter drivmedel av olika slag.

Bränslet transporteras miljövänligt med moderna tankbåtar till terminalen i Trelleborg för vidare transport ut till kund med koncernens egna tankbilar. Nedan ser ni några bilder från vårt senaste besök på bränsledepån.

– Bränsledepån är fantastiskt fin och här finns verkligen potential för framtiden. Man kan sammanfatta det med att vi ser ännu större möjligheter och att vi blivit Smart:are, säger Anders Wängroth, tidigare ägare av Sollebrunns Oljeservice och nu aktieägare i Smart Energy.

 

 

Läs mer om Smart Energy här.

Kontakta oss om du vill veta mer.

 

 Smart Energy förvärvar SOSAB

18 juni 2018

 

Smart Energy (Smart) förvärvar Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB, ett bränslebolag som har varit verksamt i Västsverige i 53 år och beräknas omsätta ca 660 MSEK under 2018. Förvärvet väntas bidra till en årsomsättning för Smart på ca 1,6 miljarder kronor beräknat på dagens oljepris.

 

Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) har förvärvat samtliga aktier i Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB (SOSAB) med org. nr. 556799-6136. Tillträdet till aktierna och bolaget sker per omgående. Säljare är Anders Wängroth via sitt bolag Handel & Transport Alingsås AB, som ägt SOSAB i 18 år.

SOSAB är ett anrikt bränslebolag etablerat för 53 år sedan med säte i Sollebrunn vars verksamhet består av tankstationer och bulkförsäljning av bränslen till ca 1100 kunder. Bolaget har fyra tankbilsekipage samt ytterligare ett i order. SOSAB har 10 anställda och är även certifierat enligt ISO 14001.

SOSAB har sex stycken tankstationer varav tre renodlade automat-bensinstationer som efter förvärvet kommer att skyltas om till SMART och integreras i SMART´s kortsystem.

SOSAB har under sista åren blivit specialister på försäljning av fossilfria bränslen såsom HVO och RME och har växt kraftigt på grund av sin sin höga service, fossilfria bränslen och starka geografiska närvaro.

SOSAB kommer att drivas fortsatt av tidigare ägaren Anders Wängroth samtidigt som inköp av bränslen och en del av ekonomifunktionerna kommer att hanteras centralt av Smart för att skapa synergieffekter och ökad vinst för SOSAB.

 


Anders Wängroth och Fredrik Johansson, vd på Smart Energy, skakar hand efter affären.Vi satsar på RME 100

8 juni 2018

 

Nu ökar vi vårt fokus på biodrivmedel och gör en stor satsning på RME (Rapsmetylester) som miljövänligt bränslealternativ. Vår RME 100 kommer från branschens ledande tillverkare Perstorp och vi väljer att jobba med deras högkvalitativa produkt Verdis Polaris som ersätter både HVO 100 och traditionell fossil diesel.

– RME ligger så bra prismässigt så detta blir billigare för våra kunder, säger Oscar Andersson, försäljningschef på Sollebrunns Oljeservice.

 

 

De senaste åren har försäljningsvolymen på HVO 100 ökat lavinartat hos Sollebrunns Oljeservice. Nu byter vi fokus en aning, och satsar istället mer på RME 100.

– Tillgången på HVO 100 kommer att minska samtidigt som efterfrågan på RME ökar. Så vi anpassar oss efter marknaden och tillgången helt enkelt, säger Oscar Andersson, som berättar att RME 100 redan börjat säljas.

– Flera av våra stora kunder har bytt eller håller på att byta till RME 100. För en del är det bara att tanka och köra medan andra behöver göra vissa modifieringar på motorn för att anpassa den till det nya bränslet.

Ur miljösynpunkt är RME 100 snarlikt HVO 100. Det är mindre miljöskadliga utsläpp totalt sett jämfört med traditionell fossil diesel.

– Vi har den RME med absolut bäst prestanda på marknaden och den sänker koldioxidutsläppen med över 70 procent jämfört med fossil diesel. Så det är ett väldigt bra miljöalternativ, säger Oscar Andersson.

I nuläget är det mestadels de kunder med egen cistern som bytt till RME 100. Men innan semestern kommer vi erbjuda RME 100 på pump både i Sollebrunn och Vårgårda. Och att tillgången på det nya bränslet är säkrad råder ingen tvekan på. Vi har skrivit ett avtal med Perstorp där vi är garanterade 30 000 kubikmeter RME 100 om året.

– Det känns jättebra att vi fått till ett sådant avtal, det ger en trygghet för både oss och våra kunder, säger vd Anders Wängroth.

 

På bilden ovan syns Anders Wängroth och Oscar Andersson tillsammans med Lars Lind och Sofia Fagerberg från Perstorp skaka hand efter det nyskrivna avtalet.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.