Nyheter

15 december 2015Service

4 juni 2015

Om försäljning är startmotor och företagsledning ratt, är nog kundtjänst smörjmedlet som får företagsmotorn att gå stadigt och orka köra länge.

Vi får hjulen att snurra

Vi är flera som dagligen arbetar med relationer och kundkontakter. Den del av företaget som är mest synligt utåt.

Genom hög kunskap och kontroll över hela kedjan från råvara till färdig produkt kan vi garantera både kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Personlig service och snabb support är en självklarhet.

service_personal2

Vi på Sollebrunns Oljeservice är ett sammansvetsat gäng som gör allt för att du som kund ska få snabb och säker leverans och den service och support du kan önska! Hela gänget finns på plats för att ge dig enkla kontaktvägar, hög flexibilitet, klara besked och snabba leveranser.

ANDERS WÄNGROTH – OM POSITIV DRIVKRAFTanders

År 2000 köptes företaget av Anders Wängroth. En sann entreprenör vars positiva drivkraft och målmedvetenhet gjorde honom till Årets Företagare 2008.

Genom engagemang, generositet och delegerat ansvar har Anders skapat ett starkt och intakt gäng. – Med medarbetare som trivs kommer det goda resultatet på köpet!

chaffor

”PERSONLIG SERVICE & GOD LOKALKÄNNEDOM ÄR STYRKOR SOM HELA GÄNGET I SOLLEBRUNNS OLJESERVICE DELAR OCH VÄRNAR OM”

OM KVALITET I ALLA LED

kund

Fredrik Blad är VD på Varaslättens Lagerhus sedan 7 år. En ekonomisk förening med 1900 lantbrukare som delägare.

– För att ha kontroll har vi eget åkeri och fyra spannmålsbilar som hämtar och levererar. Transport och logistik är A och O för vår verksamhet. Under skördetid måste vi hyra in ännu mer kapacitet för att klara topparna. En stabil partner för drivmedel är en viktig kugge i maskineriet.

Vår relation med Sollebrunns Oljeservice är trygg och väl inarbetad efter många års samarbete.Produkter & service

2 juni 2015

Som ledande aktör på den västsvenska marknaden säljer och distribuerar Sollebrunns Oljeservice Diesel, Bensin, HVO 100, RME, E-85, AdBlue och Eldningsolja med egna tankbilar.

Det här erbjuder vi:

Vårt tydliga miljöfokus

Sollebrunns Oljeservice har alltid arbetat med miljön i fokus. Vi har under hela 2000-talet prioriterat och marknadsfört Diesel miljöklass 1. Vi var först i Alingsås kommun att sälja E-85 och vi var bland de första att erbjuda AdBlue och RME på vår lokala hemmamarknad i Västsverige.

Nu är Sollebrunns Oljeservice ett av de första oljebolagen i Sverige som introducerar framtidens miljövänliga och fossilfria bränsle HVO 100 som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

 

Klicka här för produktblad för HVO 100.

 

Klicka här för säkerhetsdatablad för HVO 100.

HVO – fossilfritt biodrivmedel med minimal miljöpåverkan

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är vårt framtida fordonsbränsle. Produkten har en minimal miljöpåverkan och minskar CO2-utsläppen upp till 90 %. HVO är lagringsstabil och kylstabil ner till -34 grader. Ett annat stort plus med HVO är att det finns ingen risk för bakterietillväxt eftersom det är en ren och hållbar produkt producerad på slaktavfall och/eller vegetabiliska oljor. Sist men inte minst – det krävs inga modifieringar på motorer och den är dessutom blandbar med diesel! Produkten har testats i olika miljöer i flera länder under många år utan problem. Våra egna tester visar att bränsleförbrukningen minskar och motorstyrkan ökar!

AdBlue – högren urea-lösning

AdBlue är en högren urea-lösning som kan användas på motorfordon med SCR-teknik. AdBlue tillverkas enligt den tyska normen DIN 70070 och europeisk standard ISO / PAS 22241-1. AdBlue är en högren urea-lösning och används i en avancerad utsläppskontrollteknik som finns i avgassystemet och kallas SCR. SCR-systemen fungerar så att AdBlue reagerar med de skadliga NOx-gaserna i avgaserna, så att vatten och kväve bildas. NOx är en förkortning för kväveoxider, som produceras under förbränningsprocessen i dieselmotorer och är en bidragande orsak till luftföroreningar. Vår AdBlue är certifierat av det tyska förbundet för bilindustrin och uppfyller kraven enligt ISO PAS 22241-1.

Klicka här för produktblad för AdBlue.

BENSIN – miljöklass 1

Vi säljer bensin som uppfyller kraven för optimal effekt i motorn, för att skapa så låg miljöbelastning som möjligt och att dessutom möjliggöra effektiv rengöringsteknik. Den 95-oktaniga bensinen innehåller max 5 procent etanol som är ett förnyelsebart bränsle. Inblandningen av etanol minskar de fossila koldioxidutsläppen med 5 procent.

Bensinkvaliten uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS 15 54 22.

Klicka här för produktblad för Bensin Blyfri 95.

Klicka här för produktblad för Bensin Blyfri 98.

DIESEL – miljöklass 1

Vår diesel innehåller max 5% FAME och uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard för dieselbränsle SS 15 54 35. Dieselbränslet ger bra förbränningsegenskaper och därmed renare avgaser. Dessa egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. Vår diesel har samma goda egenskaper vinter som sommar.

Diesel med inblandning av FAME bör inte lagras mer än ett år.

Klicka här för produktblad för Diesel.

Eldningsolja – god förbränning & värme

Eldningsolja är avsedd för uppvärmning och finns som sommar (E10)- och vinterkvalitet (E32). Den vanligaste (E10) lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen där det finns risk för minusgrader rekommenderas en köldhärdigare produkt (E32) vinterkvalitet.
Vår eldningsolja har goda förbränningsegenskaper och ett högt värmeinnehåll. Eldningsoljan har en svavelhalt lägre än 0,05% S (500ppm) och uppfyller svensk standard SS 15 54 10 och är enligt lag färgad.

Klicka här för produktblad för Eldningsolja.

Klicka här för produktblad för Eldningsolja Vinter.