Vi har skyltat om i Sollebrunn

28 september 2018

 

Nu är tankstationen på Torpvägen i Sollebrunn omskyltad från STARTA till Smart.
– Men det går fortfarande bra att tanka med STARTA-korten, precis som vanligt, säger Oscar Andersson, verksamhetschef på Sollebrunns Oljeservice.

 

Sedan en tid tillbaka ägs Sollebrunns Oljeservice av Smart Sweden. Det är också anledningen till att tankstationen på Torpvägen i Sollebrunn fått ett nytt utseende. Det betyder dock ingen förändring för våra kunder, som även fortsättningsvis kan tanka med sina STARTA-kort.

– Allting fungerar precis som tidigare och man tankar till samma pris som förut med sitt STARTA-kort, säger Oscar Andersson.

 

Kontakta oss om du har några frågor.Vi har blivit Smart:are

28 september 2018

 

Sollebrunns Oljeservice AB:s nya ägare Smart Energy har en egen bränsleterminal i Trelleborg som rymmer cirka 16 miljoner liter drivmedel av olika slag.

Bränslet transporteras miljövänligt med moderna tankbåtar till terminalen i Trelleborg för vidare transport ut till kund med koncernens egna tankbilar. Nedan ser ni några bilder från vårt senaste besök på bränsledepån.

– Bränsledepån är fantastiskt fin och här finns verkligen potential för framtiden. Man kan sammanfatta det med att vi ser ännu större möjligheter och att vi blivit Smart:are, säger Anders Wängroth, tidigare ägare av Sollebrunns Oljeservice och nu aktieägare i Smart Energy.

 

 

Läs mer om Smart Energy här.

Kontakta oss om du vill veta mer.

 

 Vi expanderar vidare – Bosse ny tankbilschaufför

3 september 2018

 

Bosse Wallin.

 

Sollebrunns Oljeservice AB fortsätter sin expansion och har köpt in ytterligare ett tankbilsekipage för att klara av den ökade orderingången och bibehålla en hög service till kunderna. Dessutom har Bosse Wallin anställts som ny chaufför.

 

Sollebrunns Oljeservice har nu investerat ytterligare för att anpassa sig till den ökade orderingången.

– Vi var tvungna att anställa en chaufför till så det känns jättebra att vi har fått in Bosse. Han har kört godstrafik tidigare så det är lite nytt att lära sig nu när det handlar om tankbil. Men han har varit igång en månad nu och kommit in i det bra, berättar verksamhetschef Oscar Andersson.

Det nya tankbilsekipaget är köpt begagnat men har rullat i våran regi i några veckor. Det är i första hand Bosse Wallin som kommer styra det ut till våra kunder.

– Förra veckan profilerade vi ekipaget med våra nya SOSAB-logga så nu är även den biten klar. Försäljningen ökar stadigt så det var nödvändigt med både mer personal och ett nytt ekipage. Nu står vi bättre rustade inför framtiden, säger Oscar Andersson.

Kontakta oss om du har några frågor.Smart Energy förvärvar SOSAB

18 juni 2018

 

Smart Energy (Smart) förvärvar Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB, ett bränslebolag som har varit verksamt i Västsverige i 53 år och beräknas omsätta ca 660 MSEK under 2018. Förvärvet väntas bidra till en årsomsättning för Smart på ca 1,6 miljarder kronor beräknat på dagens oljepris.

 

Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) har förvärvat samtliga aktier i Sollebrunn Oljeservice Försäljnings AB (SOSAB) med org. nr. 556799-6136. Tillträdet till aktierna och bolaget sker per omgående. Säljare är Anders Wängroth via sitt bolag Handel & Transport Alingsås AB, som ägt SOSAB i 18 år.

SOSAB är ett anrikt bränslebolag etablerat för 53 år sedan med säte i Sollebrunn vars verksamhet består av tankstationer och bulkförsäljning av bränslen till ca 1100 kunder. Bolaget har fyra tankbilsekipage samt ytterligare ett i order. SOSAB har 10 anställda och är även certifierat enligt ISO 14001.

SOSAB har sex stycken tankstationer varav tre renodlade automat-bensinstationer som efter förvärvet kommer att skyltas om till SMART och integreras i SMART´s kortsystem.

SOSAB har under sista åren blivit specialister på försäljning av fossilfria bränslen såsom HVO och RME och har växt kraftigt på grund av sin sin höga service, fossilfria bränslen och starka geografiska närvaro.

SOSAB kommer att drivas fortsatt av tidigare ägaren Anders Wängroth samtidigt som inköp av bränslen och en del av ekonomifunktionerna kommer att hanteras centralt av Smart för att skapa synergieffekter och ökad vinst för SOSAB.

 


Anders Wängroth och Fredrik Johansson, vd på Smart Energy, skakar hand efter affären.Vi satsar på RME 100

8 juni 2018

 

Nu ökar vi vårt fokus på biodrivmedel och gör en stor satsning på RME (Rapsmetylester) som miljövänligt bränslealternativ. Vår RME 100 kommer från branschens ledande tillverkare Perstorp och vi väljer att jobba med deras högkvalitativa produkt Verdis Polaris som ersätter både HVO 100 och traditionell fossil diesel.

– RME ligger så bra prismässigt så detta blir billigare för våra kunder, säger Oscar Andersson, försäljningschef på Sollebrunns Oljeservice.

 

 

De senaste åren har försäljningsvolymen på HVO 100 ökat lavinartat hos Sollebrunns Oljeservice. Nu byter vi fokus en aning, och satsar istället mer på RME 100.

– Tillgången på HVO 100 kommer att minska samtidigt som efterfrågan på RME ökar. Så vi anpassar oss efter marknaden och tillgången helt enkelt, säger Oscar Andersson, som berättar att RME 100 redan börjat säljas.

– Flera av våra stora kunder har bytt eller håller på att byta till RME 100. För en del är det bara att tanka och köra medan andra behöver göra vissa modifieringar på motorn för att anpassa den till det nya bränslet.

Ur miljösynpunkt är RME 100 snarlikt HVO 100. Det är mindre miljöskadliga utsläpp totalt sett jämfört med traditionell fossil diesel.

– Vi har den RME med absolut bäst prestanda på marknaden och den sänker koldioxidutsläppen med över 70 procent jämfört med fossil diesel. Så det är ett väldigt bra miljöalternativ, säger Oscar Andersson.

I nuläget är det mestadels de kunder med egen cistern som bytt till RME 100. Men innan semestern kommer vi erbjuda RME 100 på pump både i Sollebrunn och Vårgårda. Och att tillgången på det nya bränslet är säkrad råder ingen tvekan på. Vi har skrivit ett avtal med Perstorp där vi är garanterade 30 000 kubikmeter RME 100 om året.

– Det känns jättebra att vi fått till ett sådant avtal, det ger en trygghet för både oss och våra kunder, säger vd Anders Wängroth.

 

På bilden ovan syns Anders Wängroth och Oscar Andersson tillsammans med Lars Lind och Sofia Fagerberg från Perstorp skaka hand efter det nyskrivna avtalet.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.Vi profilerar om oss

25 maj 2018

 

Sollebrunns Oljeservice AB byter kostym. Inom kort ska tankbilar och annat prydas med en helt ny logga.
– Känns roligt att göra den här satsningen, säger vd Anders Wängroth.

 

 

Sollebrunns Oljeservice AB (SOSAB) var länge ett systerföretag till STARTA AB. Företagen delade till viss del profil, men sedan ett år tillbaka är STARTA AB sålt och SOSAB lever sitt eget liv.

– SOSAB blir det externa namnet vi kommer att synas som. Till att börja med kommer vi inom kort att byta utseende på våra tankbilar som ett första steg i omprofileringen, säger Anders Wängroth.

Som ni ser nedan går den nya loggan i gult och rött kombinerat med svart text.

– Jag tycker den är riktigt snygg och dessutom symboliserar den vår verksamhet med oljedroppen där vi även fått med bokstaven S som i SOSAB och Sollebrunn, avslutar Anders Wängroth.

 

Kontakta oss om du har frågor.

 

 

 

 Vi fick information om ny lagstiftning

27 april 2018


Oscar Andersson flankeras av Christoffer Stridsman och Per-Gunnar Wingård från OKQ8.

 

Förra veckan var vår försäljningschef Oscar Andersson på branschmöte i Stockholm.

– Det var mycket fokus på det nya reduktionskravet som träder i kraft 1 juli, säger Oscar Andersson.

 

Den 1 juli förändras förutsättningarna på drivmedelsmarknaden. Det nya och skarpare reduktionskravet som träder i kraft då innebär en skyldighet för drivmedelsbolagen att minska utsläppen av växthusgaser genom ökad inblandning av biodrivmedel i diesel.

– Sverige har satt upp ganska höga krav och det är också snabba ryck eftersom det börjar gälla redan till sommaren. Detta var ett bra möte med mycket information, även om det fortfarande är en del bollar som hänger i luften, säger Oscar Andersson.

Vad man redan nu kan slå fast är att den nya lagstiftningen kommer att förändra prisbilden på både traditionell diesel och ren HVO.

– Dieseln kommer blandas ut med HVO vilket gör att priset kommer stiga. Detta medför i sin tur att HVO-priset kommer att bli betydligt dyrare eftersom efterfrågan kan bli större än tillgången. Men vi har fortfarande tid på oss att komma med bra lösningar för våra kunder så att vi kan fortsätta tillgodose deras behov av biodrivmedel, säger Oscar.

På branschmötet i Stockholm lyssnade Oscar Andersson dels på representanter från OKQ8 och dels från Energimyndigheten.

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer.Sollebrunns Oljeservice på brandskyddsutbildning

6 mars 2018

 

I måndags genomförde personalen på Sollebrunns Oljeservice en brandskyddsutbildning.

Samtliga chaufförer och delar av kontorspersonalen tillbringade måndagen hos Räddningstjänsten i Alingsås där de genomgick en omfattande brandskyddsutbildning. Dagen innehöll både förebyggande arbete och praktiskt handhavande om olyckan skulle vara framme.

– En självklarhet att vi går de här utbildningarna och det känns bra att vår personal har fått en genomgång i ämnet brandskydd, säger vd Anders Wängroth.

 

 

Kontakta oss om du har några frågor.HVO 100 minskar koldioxidutsläppen upp till 90 %

23 februari 2018

 

Sollebrunns Oljeservice började sälja HVO 100 sommaren år 2015. Sedan dess har vi och våra kunder minskat koldioxidutsläppen med 155 000 ton.

 

HVO 100 är ett helt fossilfritt bränsle som kompletterar och ersätter traditionell diesel. Jämför man koldioxidutsläppen mellan de båda drivmedlen vinner HVO 100 miljömatchen överlägset.

Sedan vi började sälja HVO sommaren år 2015 har vi och våra trogna kunder räddat världen från 155 000 ton koldioxid. Det är nämligen så mycket mer utsläpp den vanliga fossila dieseln i motsvarande mängd hade genererat på den tiden.

– Det är en helt fantastisk siffra som visar att transportbranschen kan göra en oerhört stor insats för miljön, säger vd Anders Wängroth.

Extra glädjande är att försäljningen av HVO 100 stadigt ökar. Med nuvarande försäljningstakt kommer vi framöver att sänka koldioxidutsläppen med 145 000 ton om året om man jämför med vad traditionell diesel hade släppt ut.

– Väldigt roligt att så många kunder har valt att byta till HVO 100 och tillsammans med dem har vi gjort ett jättejobb för miljön, säger Anders Wängroth.

 

Kontakta oss för mer information.Vi växer geografiskt

26 januari 2018

 

I många år har Sollebrunns Oljeservice i princip enbart varit verksamt i västra Sverige. Men det senaste året har det geografiska arbetsområdet vuxit markant.
– Vi säljer HVO 100 i både Småland, Östergötland, Närke och Västmanland, säger vd Anders Wängroth.

 

För ungefär ett år sedan vann Sollebrunns Oljeservice en upphandling om att sälja HVO 100 till Bivab (Buss i väst AB). Sedan i höstas är hela avtalet igång och vi säljer nu vårt fossilfria bränsle över ett stort geografiskt område.

– Vi har fått många nya kunder nu när vi täcker in ett mycket större geografiskt område. Det handlar inte bara om Bivab-kunder utan även andra aktörer har fått upp ögonen för oss. Nu senast fick vi en ny kund i Oxelösund som vi har börjat leverera till, säger Anders Wängroth.

 

 

Rolf Sandqvist har mångårig erfarenhet som tankbilschaufför på Sollebrunns Oljeservice. Han tycker det är roligt att numera få köra lite andra vägar än de som tidigare var vardag.

– Just nu är det en väldigt bra variation i körningen. Ibland kör man här hemma med täta avlämningsställen och ibland sticker man iväg på en längre resa med övernattning. Det fungerar väldigt bra, det tycker alla vi chaufförer, säger Rolf.

Oftast är det övernattning och omlastning av HVO i Södertälje som gäller. Då har tankbilen exempelvis gått från Göteborg till Jönköping och sedan genom Småland och Östergötland upp till depån i Södertälje.

– Där har vi våra nio timmar vilotid, så man hinner äta och sova lite innan det är dags att bege sig hemåt, säger Rolf.

Återresan går ofta genom Västmanland och Närke innan man når de mer bekanta vägarna i Skaraborg på väg hem till Sollebrunn.

– Det är extra roligt att det fungerar så bra på alla nya ställen och att många är nöjda med oss, avslutar Rolf Sandqvist.

 

Läs mer om Bivab-avtalet här.

Kontakta oss här.