Vi fick information om ny lagstiftning

27 april 2018


Oscar Andersson flankeras av Christoffer Stridsman och Per-Gunnar Wingård från OKQ8.

 

Förra veckan var vår försäljningschef Oscar Andersson på branschmöte i Stockholm.

– Det var mycket fokus på det nya reduktionskravet som träder i kraft 1 juli, säger Oscar Andersson.

 

Den 1 juli förändras förutsättningarna på drivmedelsmarknaden. Det nya och skarpare reduktionskravet som träder i kraft då innebär en skyldighet för drivmedelsbolagen att minska utsläppen av växthusgaser genom ökad inblandning av biodrivmedel i diesel.

– Sverige har satt upp ganska höga krav och det är också snabba ryck eftersom det börjar gälla redan till sommaren. Detta var ett bra möte med mycket information, även om det fortfarande är en del bollar som hänger i luften, säger Oscar Andersson.

Vad man redan nu kan slå fast är att den nya lagstiftningen kommer att förändra prisbilden på både traditionell diesel och ren HVO.

– Dieseln kommer blandas ut med HVO vilket gör att priset kommer stiga. Detta medför i sin tur att HVO-priset kommer att bli betydligt dyrare eftersom efterfrågan kan bli större än tillgången. Men vi har fortfarande tid på oss att komma med bra lösningar för våra kunder så att vi kan fortsätta tillgodose deras behov av biodrivmedel, säger Oscar.

På branschmötet i Stockholm lyssnade Oscar Andersson dels på representanter från OKQ8 och dels från Energimyndigheten.

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer.